Jste zde

Obnova náhonu a tůně Horšov

7. Kontrolní den

3. 9. 2015 - kontrola postupu prací.

V příloze fotografie ze 7. kontrolního dne.

6. kontrolní den

10. 8. 2015 - kontrola postupu prací.

V příloze je přiložena fotodokumentace prací.

5. kontrolní den

11. 6. 2015 - kontrola postupu prací.

V příloze fotografie z 5. kontrolního dne.

3. kontrolní den

10. 4. 2015 - kontrola postupu prací.

V příloze fotodokumentace postuipu prací

2. kontrolní den

19. 3. 2015 - kontrola postupu prací

V příloze fotografie z 1. kontrolního dne

Obnova náhonu Horšovské obory a výstavba tůní

Základní údaje o projektu

Název projektu: Zkvalitnění území obora Horšov - zvýšení biodiverzity

Místo realizace: okres Domažlice, k.ú. Polžice u Horšovského Týna a Srby u Horšovského Týna

Cílem projektu je zvýšení biodiversity horšovskotýnské  obory a zahrnuje obnovu funkčnosti náhonu do horšovské obory a výstavbu dvou tůní  plněných přirozeně povrchovou vodou.   

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Celkové uznatelné náklady projektu: 5 694 297

Celková schválená podpora: 5 124 867