Jste zde

Oblast školství, mládeže a sportu

Dotační program "Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2010"

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program " Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2010". Dotační program je vyhlášen s cílem zvýšit motivaci žáků základních škol ke studiu technických oborů a poskytnout účelově finanční prostředky na podporu středních škol. Žádost o dotaci mohou podat střední školy zřizované Plzeňským krajem, které jsou vhodným způsobem vybaveny a jsou schopny poskytnout žákům základních škol, zejména 8. a 9. ročníků, přípravu pro studium technických oborů na středních školách v Plzeňském kraji. Prosíme o podporu tohoto programu.