Jste zde

Obecná metodika pro obce

Metodika k systémové podjatosti

V příloze najdete metodickou pomůcku k § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kterou zpracoval odbor legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra České republiky