Jste zde

Neziskové organizace

Zapojte se do výzkumu - individuální dárcovství

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace připravuje analýzu možnosti odpočtu části daru z daně z příjmů fyzických osob, které se smluvně zaváží podporovat konkrétní nestátní neziskovou organizaci po dobu nejméně 5 let ...

Stránky