Jste zde

Místní poplatky

Místní poplatky - Metodické doporučení k aplikaci ustanovení § 16a a § 16b zákona o místních poplatcích

Ministerstvo financí Odbor 39 - Správní činnosti, Oddělení 3903 - Správní činnosti v oblasti poplatků, vydalo pod č.j. MF-33140/2016/3903-1 "Metodické doporučení k aplikaci ustanovení § 16a a § 16b zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění zákona č. 266/2015 Sb. - promíjení místních poplatků."

Místní poplatky - metodické doporučení při aplikaci ustanovení § 12 zákona o místních poplatcích

Ministerstvo financí Odbor 39 - Správní činnosti, Oddělení 3903 - Správní činnosti  v oblasti poplatků, vydalo pod č.j. MF-718/2016/3903-5 metodickou pomůcku "Doporučený postup při aplikaci ustanovení § 12 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění zákona č. 266/2015 Sb., účinného od 1. ledna 2016".

Setkání zaměstnanců krajských úřadů

Ve dnech 5. a 6. dubna 2016 se do sídla Krajského úřadu Plzeňského kraje sjeli na pracovní schůzku zaměstnanci krajských úřadů z celé České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy a Magistrátu města Plzně, kteří zpracovávají agendu místních poplatků. Jednání pořádal ekonomický odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje, který pozval také zástupce Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Nejvyššího správního soudu, Generálního finančního ředitelství. Tito hosté přednesli své příspěvky a zodpovídali otázky zúčastněných.

Novela zákona o místních poplatcích

Ve sbírce zákonů byl dne 14. 10. 2015 uveřejněn zákon č. 266/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Metodický pokyn MF č.j. MF-59525/2014/3402 k postupu provozovatelů VHP při skládání finančních prostředků

Ministerstvo financí za účelem zajištění konsistentního postupu provozovatelů výherních hracích přístrojů při skládání (a následném uvolňování) finančních prostředků za účelem zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejících, vydalo metodický pokyn č.j. MF-59525/2014/3402.

 

 

Aktualizováno dne 08.09.2014 - 15:46

Stránky