Jste zde

Místní akční skupiny (MAS)

Vyhlášení dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2017

Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením č. 197/17 ze dne 23. 1. 2017 vyhlášení dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2017.
Pravidla pro žadatele a příjemce z tohoto dotačního programu vč. povinných příloh žádosti najdete v tomto článku popř. v systému pro dotační řízení PK eDotace.

Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2016 – schválení dotací

Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4774/16 ze dne 23. května 2016 a usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1257/16 ze dne 13. 6. 2016 bylo schváleno poskytnutí dotací pro mikroregiony a místní akční skupiny (MAS) se sídlem v Plzeňském kraji 2016. Přehled schválených dotací naleznete v příloze tohoto článku.

Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2016 - vyhlášení programu

Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením č. 4542/16 ze dne 21. 3. 2016 vyhlášení dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2016.
Pravidla pro žadatele a příjemce z tohoto dotačního programu vč. povinných příloh žádosti najdete v tomto článku popř. v systému pro dotační řízení PK eDotace.

Aktualizováno dne 24.03.2016 - 10:16