Jste zde

Místní akční skupiny (MAS)

Vyhlášení dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2018

Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením č. 1657/18 ze dne 26. 2. 2018 vyhlášení dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2018.
Pravidla pro žadatele a příjemce z tohoto dotačního programu vč. povinných příloh žádosti najdete v tomto článku popř. v systému pro dotační řízení PK eDotace.