Jste zde

Místní akční skupiny (MAS)

Vyhlášení dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2017

Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením č. 197/17 ze dne 23. 1. 2017 vyhlášení dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2017.
Pravidla pro žadatele a příjemce z tohoto dotačního programu vč. povinných příloh žádosti najdete v tomto článku popř. v systému pro dotační řízení PK eDotace.