Jste zde

Mezinárodní spolupráce

Program Erasmus+ - Výzva 2019

logo Erasmus+

Výzva k předkládání návrhů 2019 pro vzdělávací program Evropské unie Erasmus+ je vyhlášena....

Aktualizováno dne 30.10.2018 - 06:16

Pozvánka na první Regionální informační den nejen pro pedagogy

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem srdečně zve všechny, kteří chtějí ve svých zařízeních uskutečnit česko-německé jazykové a mediální projekty na První regionální informační den pro pedagogy. Seminář je realizován v rámci projektu Sousední světy – Nachbarwelten. Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie....

V Plzni proběhl informační den Na kafe s Erasmem+

V úterý 29. listopadu 2016 měli zájemci o program Erasmus+ z řad zástupců škol, neziskových organizací, ale i dalších organizací působících na trhu práce a z řad široké veřejnosti možnost informovat se o podmínkách výzvy pro předkládání žádostí pro rok 2017 a o základním členění a jednotlivých aktivitách programu...

Tisková zpráva: Němčina v Plzni opět na vzestupu

Úterý 1. listopadu 2016, Plzeň – Po osmi letech se vrací němčina na největší strojařskou střední školu v kraji. Nepovinnou výuku od tohoto týdne nově navštěvuje více než 70 žáků Střední průmyslové školy a Střední odborné školy profesora Švejcara v Plzni....

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva....

Když spolupráce nezůstane jen na papíře

Na výměnu zkušeností a poznatků z organizace projektů, které společně uskutečňují české a bavorské střední školy, byl zaměřen dvoudenní seminář, jehož hostitelem bylo Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích...

Stránky