Jste zde

Mateřská a rodičovská centra

„Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2018“

Vyhlášení dotačního programu „Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2018“

Rada Plzeňského kraje schválila dne 19. března 2018 usnesením č. 1780/18 vyhlášení dotačního programu „Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2018“.

Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/. Na této adrese naleznete také Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2018“ včetně všech povinných příloh.

Žádosti je možné podávat v termínu od 23. 4. 2018 do 7. 5. 2018.

Aktualizováno dne 21.03.2018 - 12:01