Jste zde

Mateřská a rodičovská centra

Vyhlášení dotačního programu „Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2019“

Rada Plzeňského kraje schválila dne 18. března 2019 usnesením č. 3205/19 vyhlášení dotačního programu „Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2019“.

Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/. Na této adrese naleznete také Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2019“ včetně všech povinných příloh.

Žádosti je možné podávat v termínu od 22. 4. 2019 do 10. 5. 2019.