Jste zde

Mateřská a rodičovská centra

Přidělená finanční dotace v rámci „Programu podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2018“

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1780/18 ze dne 19. března 2018 vyhlášení „Programu podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2018", který byl zveřejněn dne 21. března 2018, pro organizace podporující rodinný život, tzv. mateřská a rodičovská centra v Plzeňském kraji.

Žadatelem o dotaci mohl být spolek, zájmové sdružení, církevní organizace a obecně prospěšná společnost podporující činnost mateřských a rodičovských center.

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 2035/18 ze dne 21. května 2018 odsouhlasila rozdělení dotací v „Programu podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2018. Program byl podpořen částkou 550.000 Kč.

Informaci o výši přidělené finanční dotaci na jednotlivé projekty v rámci „Programu podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2018“ naleznete v příloze.