Jste zde

Listárna

Reakce hejtmanky

Reakce hejtmanky PK na dopis sester a porodních asistentek Rokycanské nemocnice, a.s. ohledně připomínky k realizaci navýšení platů pro všeobecné sestry a porodní asistentky v rámci stabilizačních opatřenístanovených MZČR.

Díky za podporu PERAMOSTu

sy vyhoření
Hejtmanka Pk podporuje Pedagogické experimentální regenerační a motivační středisko, více info o tomto zařízení na: http://www.artrelax.net/view.php?cisloclanku=2007040015