Jste zde

Lišková Zdeňka

JUDr. Zdeňka Lišková – náměstkyně hejtmana pro oblast investic, majetku

V rámci této působnosti řeší všechny podněty, náměty a připomínky.


Zdeňka Lišková

Politická strana:
KSČM

Datum a místo narození:
3. ledna 1954 v Jičíně

Bydliště:
Rokycany

Rodinný stav:
vdova

Vzdělání:
vysokoškolské


telefon: 377 195 224
e-mail: zdenka.liskova@plzensky-kraj.cz


Asistentka:
Marie Fajfrlíková
telefon: 377 195 223, 733 698 634
e-mail: marie.fajfrlikova@plzensky-kraj.cz


Vzdělání:  
SEŠ Plzeň
PF UK Praha

Zaměstnání: 
1973-1980 – Západočeský KNV v Plzni – odborná referentka
1981-1986 – Odštěpný závod Benziny, s.p.  Třemošná – právník, vedoucí provozního oddělení
1987-červen 1989 – ředitelství ZVAK Plzeň – právník
červenec 1989 – červenec 1991 – Škoda Ejpovice – právník
července 1991 – dosud – komerční právník a advokát
listopad 2012 - členka Rady Plzeňského kraje

Politická angažovanost:
zastupitelka KSČM v Zastupitelstvu  města  Rokycan  od r. 1994 – dosud,
předsedkyně  kontrolního   výboru ZM Rokycany,
členka ZPK – 2000-2004, 2005-2008, 2008-2012, 2012-dosud
předsedkyně ÚRK KSČM
předsedkyně klubu zastupitelů KSČM v ZPK

Zájmy:
myslivost – jednatelka a finanční hospodář MS Chejlavy Holoubkov, chov psů, četba knih, divadlo.

Životní motto (oblíbená citace): 
„Žij tak, aby ses za sebe nemusel stydět. Výkon veřejné funkce je služba občanům."

Aktualizováno dne 15.10.2014 - 14:49