Jste zde

Lidová kultura

Vyhlášení ceny Plzeňského kraje za mistrovství v tradiční rukodělné výrobě

Tradiční rukodělná výroba je nedílnou součástí kulturního bohatství naší země, našeho kraje. S nástupem moderní doby však mnohé obory tradiční lidské činnosti ustupují a řemeslné mistrovství v rukodělných odvětvích se vytrácí. Je tedy potřeba tuto důležitou součást kulturního dědictví chránit, pečovat o ni a vyvíjet snahu o její zachování a rozvoj...

Aktualizováno dne 13.10.2017 - 09:32

Titul „Nositel tradice lidových řemesel“

Titul se uděluje k ohodnocení dovedností, znalostí postupů a technologií tradičních lidových řemesel a za snahu o jejich zachování, prezentaci na veřejnosti a předávání budoucím generacím...

Aktualizováno dne 20.07.2017 - 10:55

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu

Tradiční lidová kultura je jednou z nejvýznamnějších součástí nehmotného kulturního dědictví. Jejím specifikem je, že je živá a stále se vyvíjí. Přesto však dochází k okamžikům, kdy její projevy skomírají nebo i zaniknou, což nade vší pochybnost zdůvodňuje nutnost jejího zkoumání, dokumentování a především ochrany.