Jste zde

Krizová rizika

Výčet a hodnocení možných krizových rizik na území Plzeňského kraje

Na získání podkladů se pro výčet a hodnocení podílely všechny složky IZS, vybrané odbory krajského úřadu, které vyhodnotily každý po své linii největší možnou mimořádnou událost (krizovou situaci) podle závažnosti následků a pravděpodobnosti výskytu mimořádné události (krizové situace).

 

V příloze tohoto dokumentu jsou vyjmenovány pouze mimořádné události, při kterých je předpoklad vzniku krizové situace s možností vyhlásit krizový stav na území kraje.

Aktualizováno dne 17.05.2013 - 06:43