Jste zde

Krajský úřad

Základní informace o krajském úřadu

Jedním z orgánů kraje je krajský úřad. Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu nebo zvláštnímu orgánu.

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a napomáhá činnosti výborů a komisí. Funkce krajského úřadu jsou vymezeny v §67 zákona o krajích. Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazeni do krajského úřadu. Krajský úřad se člení na odbory, oddělení. Krajský úřad Plzeňského kraje je členěn na 17 odborů.

Sídlo Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje

poštovní adresa:
P.O. BOX 313, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Elektronická adresa elektronické podatelny:
posta@plzensky-kraj.cz

id datové schránky: zzjbr3p

telefon: 377 195 111

IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366

úřední hodiny:
pondělí
8:00 - 17:00  hodin
 
středa
8:00 - 17:00  hodin
úřední hodiny podatelny:
pondělí
7:30 – 17:00  hodin
 
úterý
7:00 – 15:15  hodin
 
středa
7:30 – 17:00  hodin
 
čtvrtek
7:00 – 15:15  hodin
 
pátek
7:00 – 14:00  hodin

bezplatná linka pro připomínky ke zdravotnictví: 800 900 799

Další informace najdete zde.