Jste zde

Krajská metodika rozpisu rozpočtu

Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2008

Rozpis závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních výdajů na přímé výdaje ve školství na rok 2008 pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zřízeny krajem a obcemi.

Aktualizováno dne 22.05.2012 - 13:54

Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2009

Rozpis závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních výdajů na přímé výdaje ve školství na rok 2009 pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zřízeny krajem nebo obcí.

Aktualizováno dne 22.05.2012 - 13:54

Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2010

Zveřejnění Krajské metodiky rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2010, jejíž nedílnou součástí jsou Krajské normativy pro rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ Plzeňského kraje na rok 2010.

Aktualizováno dne 22.05.2012 - 13:54

Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2011

Zveřejnění Krajské metodiky rozpisu rozpočtu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2011, jejíž nedílnou součástí jsou Krajské normativy pro rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ Plzeňského kraje na rok 2011.

Aktualizováno dne 22.05.2012 - 13:54

Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2012

Zveřejnění Krajské metodiky rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2012, jejíž nedílnou součástí jsou Krajské normativy pro rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Plzeňského kraje na rok 2012.

Aktualizováno dne 28.02.2012 - 08:45

Stránky