Jste zde

Koncepce a strategie

Aktualizovaný Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 - 2021

Podle § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území. Podle citovaného ustanovení zákona č. 194/2010 Sb. je cílem dopravního plánování vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Dopravní plánování vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti. 

Aktualizováno dne 25.04.2018 - 16:18

Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2012 - 2016

Podle § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, jsou kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území. Plán dopravní obslužnosti území se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Aktualizováno dne 04.04.2012 - 10:59