Jste zde

Komise sociální RPK

Komise sociální RPK

 

Předseda komise
Mgr. Dagmar Terelmešová
Členové komise (14 členů)
Eva Zrostlíková
Mgr. Jaroslava Hessová
Ing. Zdeněk Písařík
Anna Draxalová – Kordíková
RSDr. Zdeňka Hornofová
Jitka Hejlová
PhDr. Blanka Kohoutová
Jana Kiššová
Vilma Kunešová
Bc. Petr Neumann
Mgr. Šárka Káňová
PaedDr. Petr Štainigl
Daniela Bečvaříková
MUDr. et Ing. Veronika Jilichová Nová

 

Aktualizováno dne 26.01.2016 - 08:42