Jste zde

Komise pro technické vzdělávání v Plzeňském kraji

Komise pro technické vzdělávání v Plzeňském kraji

Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 1698/14 ze dne 17. února 2014 došlo ke zřízení Komise pro technické vzdělávání v Plzeňském kraji dle § 80 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako poradního a iniciativního orgánu Rady Plzeňského kraje a schválení Statutu a Jednacího řádu Komise pro technické vzdělávání v Plzeňském kraji.

Komise pro technické vzdělávání v Plzeňském kraji má 11 členů včetně předsedy Jiřího Stručka, náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu.

Tajemníkem Komise pro technické vzdělávání v Plzeňském kraji byl jmenován Mgr. Petr Dušek, referent na úseku oranizace školství odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Členové  Komise pro technické vzdělávání v Plzeňském kraji  byli jmenováni usnesením Rady Plzeňského kraje č. 1698/14 ze dne 17. února 2014, změna složení komise viz usnesení RPK č. 4203/15 z 14.12.2015 (aktuální složení naleznete v příloze). Členové uvedené komise pracují bez nároku na odměnu.

 

Aktualizováno dne 19.01.2016 - 09:10