Jste zde

Knihovna

Metodika zpracování povinných příloh projektu

logo
Publikace " Metodika zpracování povinných příloh projektu“ by měla sloužit jako praktický návod žadatelům ke zpracování dvou povinných příloh: „Studie proveditelnosti“ a „Analýzy nákladů a přínosů“.

Manuál publicity v programu SROP

logo
Publikace ukazuje jednoduchou a srozumitelnou formou, jak správně naplňovat pravidla pro publicitu u projektů financovaných z programu SROP..

Publikace o Interregu IIIA na území Plzeňského kraje

logo
V souvislosti s rozdělením posledních finančních prostředků Interregu IIIA na bavorské hranici zpracovalo oddělení Fondů a programů EU informační materiál „Interreg IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko v Plzeňském kraji“.

Rámec podpory Společenství - shrnutí

logo
Brožurka obsahuje stručné informace k současné situaci České republiky, popis strategií a společenských priorit, shrnutí operačních programů, informace ke struktuře financování atd.

Programový dodatek SROP

logo
Programový dodatek detailně rozpracovává jednotlivá opatření (např. podporované projekty, kritéria jejich hodnocení, přehled konečných uživatelů a konečných příjemců), dále pak finanční rámec programu, pravidla publicity atd.

Knihovna

V přílohách jednotlivých článků jsou k dispozici publikace a informační letáky týkající se strukturálních fondů a jejich využití pro Českou republiku. Složka Publikace ICEU Vás odkazuje na seznam publikací Informačního centra Evropské unie. Tyto publikace jsou zaměřené na fungování EU, jejích institucí, práva apod. O tištěné verze publikací si můžete napsat na ladislava.khaurova@kr-plzensky.cz, případně si ji osobně vyzvednout zde. Publikaci Vám zašleme zdarma na Vámi uvedenou adresu cca do 1 týdne.

Iniciativa Společenství INTERREG IIIA

logo
Tato publikace je svým zaměřením určena pro potencionální žadatele o podporu v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Čtenář v ní nalezne základní informace o cílech této Iniciativy, o specifikách jednotlivých programů na jednotlivých hranicích a základní pokyny pro žadatele.

Stránky