Jste zde

Kalendář akcí

Žáci Gymnázia L. Pika oceněni na Španělském velvyslanectví

Na závěr školního roku se konala recepce v nové rezidenci španělského velvyslance a při této slavnostní příležitosti byly žákům česko-španělských gymnázií předány hodnotné ceny za umístění v soutěžích vyhlašovaných Španělským velvyslanectvím...

ISŠ živnostenská Plzeň uspěla v celostátní soutěži

Žákyně Integrované střední školy živnostenské Plzeň Michaela Šolcová, která studuje 2. ročník oboru Návrhář, se  zúčastnila soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ a  získala krásné 2. místo v kategorii 5 určené pro SŠ, VOŠ a SOU...

Úspěch žáků v Národním finále Atletického čtyřboje

Ve dnech 13. - 15. 6. 2018 se v Karlových Varech uskutečnil 51. ročník Národního finále Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o postupovou sportovní soutěž družstev a jednotlivců v kategorii starších dívek a starších chlapců...

Obchodní akademie ze Stříbra se zapojila do projektu Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání prostřednictvím projektů, jejichž smyslem je např. rozšířit účastníkovy obzory, rozvíjet jeho zájmy, zlepšit se v cizím jazyce, poznat nové lidi a kulturu nebo se lépe začlenit do moderní společnosti...

Goalballový turnaj „O pohár Doubravky“

Ve dnech 6. – 8. 4. 2018 se uskutečnilo v Základní škole a Mateřské škole pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 tradiční sportovní soustředění zrakově postižené mládeže z celé republiky, které je spojeno s goalballovým turnajem...

Studentský parlament debatoval s představiteli Plzeňského kraje

Krajský parlament dětí a mládeže Plzeňského kraje (KPDM) se sešel v pátek 8. prosince 2017 v budově krajského úřadu. Na své 15. zasedání pozval také Ivanu Bartošovou, náměstkyni hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu...

Aktualizováno dne 08.12.2017 - 13:02

Stránky