Jste zde

Jednání RSK PK

12. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Ve středu 20. března se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje konalo 20. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Hlavním cílem jednání bylo seznámit členy RSK se stavem čerpání operačních programů financovaných z ESIF a s přípravou na nové programové období 2021 - 2027.

Aktualizováno dne 22.03.2019 - 07:26

11. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Ve čtvrtek 25. září se na Krajském úřadě Plzeňského kraje uskutečnilo v pořadí již 11. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Projednáváno bylo mimo jiné vyhodnocení sběru dat pro Národní investiční plán či aktuální přehled o čerpání finančních prostředků z operačních programů ESIF.

10. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Na konci března 2018 proběhlo již desáté zasedání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Hlavními tématy jednání bylo tentokrát projednání podnětu směrem k ŘO IROP ohledně prodloužení termínu realizace výzev 32, 33 a 66 a projednání plnění Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje. Za Plzeňský kraj vedl jednání tentokrát p. Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro regionální rozvoj, fondy EU a informatiku a za Ministerstvo pro místní rozvoj se zúčastnila jednání vedoucí oddělení řízení Strategie regionálního rozvoje paní Radana Leistner Kratochvílová.

9. jednání Regionální stálé konference

Na konci září se uskutečnilo již 9. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Hlavním tématem jednání byla tentokrát aktualizace Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje.

3. zasedání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 se na Krajském úřadě Plzeňského kraje pod vedením hejtmana Plzeňského kraje p. Václava Šlajse uskutečnilo již 3. zasedání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Hlavními tématy setkání bylo projednání dalšího pokroku v přípravě Regionálního akčního plánu a vymezení rozdělení území Plzeňského kraje pro účely zpracovávání tzv. Místních akčních plánů vzdělávání.

Aktualizováno dne 06.02.2018 - 08:20

2. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

V úterý 2. června 2015 se na Krajském úřadě Plzeňského kraje konalo již 2. setkání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Předmětem jednání bylo především projednání postupu prací na Regionálním akčním plánu a vytvoření odborných pracovních skupin, které se budou na jeho tvorbě dále podílet. Kromě toho měli účastníci jednání možnost se seznámit s aktuálními informacemi o průběhu příprav na čerpání finančních prostředků z operačních programů 2014 - 2020.

Aktualizováno dne 06.02.2018 - 08:20

4. zasedání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Již 4. zasedání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje se odehrálo 29. března 2016 na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Pod vedením hejtmana Plzeňského kraje p. Václava Šlajse se opět setkali zástupci regionálních partnerů, aby projednali nejnovější informace ohledně možností čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů.

Aktualizováno dne 30.01.2018 - 14:46

8. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeńského kraje

5. června 2017 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje konalo v pořadí 8. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Mezi hlavní projednávaná témata patřil především harmonogram a způsob provedení aktualizace Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje a aktuální stav hodnocení strategií CLLD Místních akčních skupin působících v Plzeňském kraji.

Regionální stálá konference zasedala již po šesté

22. září 2016 se v zasedacím sále Zastupitelstva Plzeňského kraje opět sešli členové Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje a za účasti mnoha hostů z řad regionálních partnerů projednávali témata spojená především s čerpáním finančních prostředků z operačních programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů.

Aktualizováno dne 25.01.2018 - 07:51

5. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

V pondělí 30. května 2016 proběhlo v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje páté jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Za Plzeňský kraj tentokrát konferenci předsedal náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiku p. Ivo Grüner.

Aktualizováno dne 25.01.2018 - 07:50

Stránky