Jste zde

Integrace azylantů a cizinců

Projekt DOMA - Diakonie otevírá možnost azylantům

Tento projekt je určen pro osoby s uděleným azylem či doplňkovou ochranou. Aktivity probíhají na území Plzeňského kraje od měsíce března 2017 (do srpna 2017). Přiložené letáky jsou vyhotoveny v pěti jazycích.

Kontaktním pracovníkem pro Plzeňský kraj je Mgr. Alexandra Pleskačová, která zajišťuje tyto služby:

  • Možnost doprovodů na úřady, pojišťovny, do škol
  • Asistence dobrovolníka podle potřeb (doučování českého jazyka či jiných předmětů na ZŠ nebo pouze na popovídání)
  • Společné aktivity (výtvarné činnosti, výlety) a besedy při kterých se setkají cizinci a Češi
  • Přátelskou atmosféru

Kontakt: alexandra.pleskacova@diakonie.cz

Další informace: http://www.doma.diakonie.cz/o-projektu/