Jste zde

Informace poskytnuté dle z. č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů

Dne 7. 5. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace konkrétně pak:

  1. Vedl krajský úřad v době účinnosti zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů, odvolací řízení proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o odnětí práva ke stavbě nepovolené, neoprávněné nebo poškozené?
  2. Pokud ano, pak bylo žadatelem žádáno o zaslání kopií rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o vyvlastnění, rozhodnutí o odvolání, kopii znaleckého posudku podle § 20 zákona o vyvlastnění a případně též kopii soudního rozhodnutí v případě, že věc byla sjednána před soudem.

 

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se registrace nestátního zdravotnického zařízení MUDr. Tomáše Kydlíčka

Dne 3. 3. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace týkající se registrace nestátního zdravotnického zařízení MUDr. Tomáše Kydlíčka.

Stránky