Jste zde

Informace o výsledcích kontrol

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2018

Zpráva o výsledcích kontrol zveřejňovaná podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších platných předpisů

Aktualizováno dne 26.02.2019 - 13:42