Jste zde

Individuální projekt - Podpora sociálních služeb v PK 2. etapa

Druhá etapa projektu úspěšně skončila...

Prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky byla na projekt poskytnuta dotace v celkové výši 40.148.250 Kč, díky tomu bylo podpořeno 15 organizací poskytujících sociální služby v rámci Plzeňského kraje (celkem 24 sociálních služeb)...

Formuláře a informace pro poskytovatele sociálních služeb v rámci Indidivuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa"

V tomto článku přikládáme přílohy pro poskytovatele podpořené v rámci Individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa" včetně dokumentů, které jsou předkládány v rámci monitoringu poskytování služby.

 

Aktualizováno dne 16.07.2014 - 15:49

Číslo bankovního účtu pro Individuální projekt "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa"

Vzhledem k množícím se případům, kdy byly nevyčerpané finanční prostředky v rámci vyúčtování monitorovacích zpráv Individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa" zaslány na bankovní účet již ukončeného projektu 1. etapy s názvem Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji...

Výsledek veřejné zakázky Individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa - Domy na půl cesty v Plzeňském kraji " (3. vyhlášení)...

Rada Plzeňského kraje dne 18. 11. 2013 schválila Usnesením RPK č. 1424/13 výsledek veřejné zakázky Individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa - Domy na půl cesty v Plzeňském kraji" (3. vyhlášení) ...

Aktualizováno dne 06.05.2014 - 10:51

Výsledek veřejné zakázky Individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa - Sociálně terapeutické dílny v Plzeňském kraji " (3. vyhlášení)...

Rada Plzeňského kraje dne 18. 11. 2013 schválila Usnesením RPK č. 1423/13 výsledek veřejné zakázky Individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa - Sociálně terapeutické dílny v Plzeňském kraji" (3. vyhlášení) ...

Aktualizováno dne 06.05.2014 - 10:51

Výsledek veřejné zakázky Individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa - Domy na půl cesty v Plzeňském kraji (2. vyhlášení) " část 2 - ORP Plzeň

Rada Plzeňského kraje dne 19. 8. 2013 schválila Usnesením RPK č. 1103/13 výsledek veřejné zakázky Individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa - Domy na půl cesty v Plzeňském kraji (2. vyhlášení)." část 2 - ORP Plzeň ...

Aktualizováno dne 06.05.2014 - 10:51

Stránky