Jste zde

Grantové schéma - Podopatření 4.2.2

2.výzva GS 4.2.2 / 23.8.-2.10.2006

logo
V rámci 2.kola výzvy byly schváleny 3 projekty, na jejichž realizaci bylo rozděleno všech disponibilních 9,8 milionu Kč. Tyto rpostředky byly vráceny do rozpočtu díky úsporám při realizaci schválených projektů 1.výzvy.