Jste zde

Formuláře žádostí

Formuláře k oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dále oprávnění) vydává dle § 15  zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále zákon č. 372/2011 Sb.), krajský úřad v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány. 

Aktualizováno dne 08.06.2018 - 13:48

Výběrové řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V příloze je pro uchazeče  k dispozici  formulář Žádosti o vyhlášení výběrového řízení a Přihláška do výběrového řízení  dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Aktualizováno dne 04.11.2016 - 10:26