Jste zde

Formuláře

Elektronická monitorovací zpráva - návod k používání

logo OPVK

Řídící orgán operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zavedl pro zpracování monitorovacích zpráv realizovaných projektů od března roku 2011 elektronický formulář v systému Benefit 7. Příjemci, kteří první monitorovací zprávu předkládají k datu 24. 6. 2011 a později, jsou povinni ji zpracovat již výlučně elektronicky.

Aktualizováno dne 24.10.2014 - 18:34

Stránky