Jste zde

Financování sociálních služeb

Výše vyrovnávacích plateb na rok 2017

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 19. 12. 2016 schválilo svým usnesením
č. 77/16 výše vyrovnávacích plateb pro jednotlivé sociální služby na rok 2017.

Aktualizováno dne 03.01.2017 - 11:46

Formuláře vyúčtování dotace z individuálního projektu Plzeňského kraje pro rok 2016

Formuláře vyúčtování dotace z dotačního titulu "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019"  a dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2016 – Plzeňský kraj"

Aktualizováno dne 15.12.2016 - 08:34

Stránky