Jste zde

Financování sociálních služeb

Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb, kteří chtějí žádat o dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb ..."

V rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 – Plzeňský kraj" dochází ke změně. Finanční prostředky od MPSV alokované na rok 2017 budou navýšeny ...

Aktualizováno dne 11.09.2017 - 13:53

Informace k podávání žádosti o finanční prostředky na rok 2017 v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 – Plzeňský kraj, mimořádné kolo“

Krajům byla ze strany MPSV zaslána informace, která zásadně mění dříve poskytnutá sdělení, týkající se vyplňování žádostí poskytovatelů sociálních služeb v aplikaci OKslužby – poskytovatel v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 – Plzeňský kraj, mimořádné kolo“.

Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2017 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

Rada Plzeňského kraje svým usnesením č. 840/17 ze dne 3. 7. 2017 odsouhlasila znění Dodatku č. 1 k Metodice pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2017 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 – Plzeňský kraj, mimořádné kolo“

Rada Plzeňského kraje schválila dne 3. 7. 2017 usnesením č. 840/17 vyhlášení dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 – Plzeňský kraj, mimořádné kolo" ...

 

Ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb pro rok 2018

Rada Plzeňského kraje schválila dne 26. 6. 2017 svým usnesením č. 771/17 Analýzu nákladů a výnosů sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji pro výpočet vyrovnávací platby a dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2018, jejíž součástí jsou ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb.

Pravidla pro vydávání pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s realizací projektů v sociální oblasti financovaných ze Strukturálních fondů EU

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením č. 271/17 ze dne 12. 6. 2017 Pravidla k vydávání pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s realizací projektů financovaných ze strukturálních fondů EU a vzor pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu s případnými žadateli o vydání Pověření SOHZ dle Pravidel.

Formulář pro oznámení změn v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – Plzeňský kraj“

V příloze naleznete Formulář pro oznámení změn příjemcem neinvestiční dotace/neinvestičního příspěvku z dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – Plzeňský kraj“. 

Aktualizováno dne 24.05.2017 - 07:59

Stránky