Jste zde

Financování sociálních služeb

Dodatek č. 2 k Metodice pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 11. 6. 2018 schválilo Dodatek č. 2 k Metodice pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) (dále jen Metodika)... 

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 – Plzeňský kraj, další kolo“

Rada Plzeňského kraje schválila dne 21. 5. 2018 usnesením č. 2038/18 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 – Plzeňský kraj, další kolo“...

E-mailové kontakty pro zasílání informací o změnách údajů v žádosti o dotaci a avíza o vratce dotace pro rok 2018

E-mailové kontakty pro zasílání informací o změnách údajů v žádosti o dotaci a avíza o vratce dotace z dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 – Plzeňský kraj"

Aktualizováno dne 10.05.2018 - 12:03

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2018 - Plzeňský kraj" a Dodatek č. 1 k Metodice Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování dotací a zároveň schválilo poskytnutí finančních prostředků na sociální služby v celkové výši 655.839.593 Kč a .....

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017 - Plzeňský kraj, mimořádné kolo“

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 11. 9. 2017 svým usnesením
č. 350/17 rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017 – Plzeňský kraj, mimořádné kolo“...

Stránky