Jste zde

Financování sociálních služeb

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj“

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 11. 2. 2019 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 735.056.129,00 Kč v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj“...

DOPORUČENÉ POSTUPY k dotačnímu titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj“ - AKTUALIZACE (4. vydání)

V příloze tohoto článku naleznete aktualizovaný dokument Doporučené postupy (Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj")

Aktualizováno dne 03.01.2019 - 14:04

Prezentace z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb ze dne 24. 9. 2018

V příloze článku naleznete prezentace z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb v Plzeňském kraji, které se konalo 24. 9. 2018 na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Prezentace obsahuje informace týkající se vyhlášení dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj" a dále informace k vyúčtování dotace z dotačního titulu za rok 2018.

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj“ pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby

Rada Plzeňského kraje schválila dne 27. 8. 2018 usnesením č. 2358/18 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona
č. 108/2006 Sb.,  o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2019 – Plzeňský kraj“...

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 - Plzeňský kraj, další kolo“

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 10. 9. 2018 svým usnesením
č. 823/18 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 40.336.536 Kč jako vyrovnávacích plateb za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) příjemcům v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 – Plzeňský kraj, další kolo“...

Doporučené postupy k dotačnímu titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj“ - AKTUALIZACE

V příloze tohoto článku naleznete aktualizovaný dokument Doporučené postupy, který obsahuje důležité informace týkající se dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj“.

Aktualizováno dne 10.08.2018 - 06:44

Ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb pro rok 2019

Rada Plzeňského kraje schválila dne 21. 5. 2018 svým usnesením č. 2040/18 Analýzu nákladů a výnosů sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji pro výpočet vyrovnávací platby a dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2019, jejíž součástí jsou ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb...

Stránky