Jste zde

Financování sociálních služeb

Formulář pro oznámení změn v dotačním titulu dle § 101a zákona o soc. službách pro rok 2019, e-mailové kontakty pro zasílání informací o změnách a avíza o vratce dotace

E-mailové kontakty pro zasílání informací o změnách údajů v žádosti o dotaci a avíza o vratce dotace z dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj"

DOPORUČENÉ POSTUPY k dotačnímu titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj“ - AKTUALIZACE (5. vydání)

V příloze tohoto článku naleznete aktualizovaný dokument Doporučené postupy (Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj")

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj“

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 11. 2. 2019 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 735.056.129,00 Kč v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj“...

DOPORUČENÉ POSTUPY k dotačnímu titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj“ - AKTUALIZACE (4. vydání)

V příloze tohoto článku naleznete aktualizovaný dokument Doporučené postupy (Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj")

Aktualizováno dne 03.01.2019 - 14:04

Prezentace z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb ze dne 24. 9. 2018

V příloze článku naleznete prezentace z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb v Plzeňském kraji, které se konalo 24. 9. 2018 na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Prezentace obsahuje informace týkající se vyhlášení dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj" a dále informace k vyúčtování dotace z dotačního titulu za rok 2018.

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj“ pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby

Rada Plzeňského kraje schválila dne 27. 8. 2018 usnesením č. 2358/18 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona
č. 108/2006 Sb.,  o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2019 – Plzeňský kraj“...

Stránky