Jste zde

Financování sociálních služeb

Prezentace z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb ze dne 23. 9. 2019

V příloze článku naleznete prezentace z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb v Plzeňském kraji, které se konalo 23. 9. 2019 na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Prezentace obsahuje informace týkající se vyhlášení dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2020 - Plzeňský kraj" a dále informace k vyúčtování dotace z dotačního titulu za rok 2019.

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2020 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby

Rada Plzeňského kraje schválila dne 26. 8. 2019 usnesením č. 3799/19  vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona
o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2020...

Aktualizováno dne 17.09.2019 - 12:54

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj, další kolo"

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj, další kolo" a novou výši vyrovnávacích plateb za poskytování sociálních služeb organizacím, které si o navýšení vyrovnávací platby požádaly...

DOPORUČENÉ POSTUPY k dotačnímu titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj“ - AKTUALIZACE (6. vydání)

V příloze tohoto článku naleznete aktualizovaný dokument Doporučené postupy (Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj")

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj, další kolo"

Rada Plzeňského kraje schválila vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj, další kolo“...

Ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb pro rok 2020

Rada Plzeňského kraje schválila Analýzu nákladů a výnosů sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji pro výpočet vyrovnávací platby a dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2020, jejíž součástí jsou ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb...

Stránky