Jste zde

Financování sociálních služeb

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 - Plzeňský kraj, další kolo“

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 10. 9. 2018 svým usnesením
č. 823/18 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 40.336.536 Kč jako vyrovnávacích plateb za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) příjemcům v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 – Plzeňský kraj, další kolo“...

Doporučené postupy k dotačnímu titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj“ - AKTUALIZACE

V příloze tohoto článku naleznete aktualizovaný dokument Doporučené postupy, který obsahuje důležité informace týkající se dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj“.

Aktualizováno dne 10.08.2018 - 06:44

Ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb pro rok 2019

Rada Plzeňského kraje schválila dne 21. 5. 2018 svým usnesením č. 2040/18 Analýzu nákladů a výnosů sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji pro výpočet vyrovnávací platby a dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2019, jejíž součástí jsou ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb...

Dodatek č. 2 k Metodice pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 11. 6. 2018 schválilo Dodatek č. 2 k Metodice pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) (dále jen Metodika)... 

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 – Plzeňský kraj, další kolo“

Rada Plzeňského kraje schválila dne 21. 5. 2018 usnesením č. 2038/18 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 – Plzeňský kraj, další kolo“...

E-mailové kontakty pro zasílání informací o změnách údajů v žádosti o dotaci a avíza o vratce dotace pro rok 2018

E-mailové kontakty pro zasílání informací o změnách údajů v žádosti o dotaci a avíza o vratce dotace z dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 – Plzeňský kraj"

Aktualizováno dne 10.05.2018 - 12:03

Stránky