Jste zde

Financování sociálních služeb

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2018 - Plzeňský kraj" a Dodatek č. 1 k Metodice Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování dotací a zároveň schválilo poskytnutí finančních prostředků na sociální služby v celkové výši 655.839.593 Kč a .....

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017 - Plzeňský kraj, mimořádné kolo“

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 11. 9. 2017 svým usnesením
č. 350/17 rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017 – Plzeňský kraj, mimořádné kolo“...

Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb, kteří chtějí žádat o dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb ..."

V rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 – Plzeňský kraj" dochází ke změně. Finanční prostředky od MPSV alokované na rok 2017 budou navýšeny ...

Aktualizováno dne 11.09.2017 - 13:53

Informace k podávání žádosti o finanční prostředky na rok 2017 v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 – Plzeňský kraj, mimořádné kolo“

Krajům byla ze strany MPSV zaslána informace, která zásadně mění dříve poskytnutá sdělení, týkající se vyplňování žádostí poskytovatelů sociálních služeb v aplikaci OKslužby – poskytovatel v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 – Plzeňský kraj, mimořádné kolo“.

Stránky