Jste zde

Financování sociálních služeb

Ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb pro rok 2019

Rada Plzeňského kraje schválila dne 21. 5. 2018 svým usnesením č. 2040/18 Analýzu nákladů a výnosů sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji pro výpočet vyrovnávací platby a dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2019, jejíž součástí jsou ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb...

Dodatek č. 2 k Metodice pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 11. 6. 2018 schválilo Dodatek č. 2 k Metodice pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) (dále jen Metodika)... 

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 – Plzeňský kraj, další kolo“

Rada Plzeňského kraje schválila dne 21. 5. 2018 usnesením č. 2038/18 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 – Plzeňský kraj, další kolo“...

Aktualizace dokumentu Doporučené postupy k dotačnímu titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj“

V příloze tohoto článku naleznete aktualizovaný dokument Doporučené postupy, který obsahuje důležité informace týkající se dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj“.

Aktualizováno dne 14.05.2018 - 07:04

E-mailové kontakty pro zasílání informací o změnách údajů v žádosti o dotaci a avíza o vratce dotace pro rok 2018

E-mailové kontakty pro zasílání informací o změnách údajů v žádosti o dotaci a avíza o vratce dotace z dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 – Plzeňský kraj"

Aktualizováno dne 10.05.2018 - 12:03

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2018 - Plzeňský kraj" a Dodatek č. 1 k Metodice Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování dotací a zároveň schválilo poskytnutí finančních prostředků na sociální služby v celkové výši 655.839.593 Kč a .....

Stránky