Jste zde

Finanční příspěvky hospodaření v lesích

Kontaktní místo pro žadatele o dotaci

Pro potřeby žadatelů o dotaci Podpora ochrany lesa v PK 2017+ především z řad drobných vlastníků lesa bylo na Odboru životního prostředí zřízeno kontaktní místo...

Změny v poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Dne 1. 11. 2018 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 245/2018 Sb., kterým se novelizuje nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů...

Aktualizováno dne 28.01.2019 - 08:38