Jste zde

Evaluace a analýzy

Výroční zpráva o činnosti RSK PK za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje obsahuje podrobné informace o činnosti této platformy v roce 2017. Zpráva byla projednána a schválena na 10. jednání RSK PK dne 23. března 2018.

Aktualizováno dne 05.04.2018 - 08:01

Zpráva o hodnocení plnění RAP PK za rok 2017

Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje obsahuje informace o čerpání prostředků z operačních programů financovaných z ESIF 2014 - 2020 na území Plzeňského kraje za rok 2017. Zpráva byla projednána a schválena na 10. jednání RSK PK dne 23. března 2018.

Aktualizováno dne 05.04.2018 - 08:00

Výroční zpráva o činnosti RSK PK za rok 2016

Výroční zpráva obsahuje informace o veškerých aktivitách, jimž se Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje  v roce 2016 věnovala, analýzu rizik a plán činnosti pro rok 2017.

Zpráva o hodnocení plnění RAP PK 2016

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje schválila, v rámci 3. korespondenčního elektronického hlasování, Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje za rok 2016. Zpráva vyhodnocuje především plnění aktivit naplánovaných v rámci RAP PK v souvislosti s čerpáním operačních programů ESIF 2014 - 2020.