Jste zde

Důležité odkazy

Dotační možnosti z fondů EU

vlajka EU
Důležité odkazy na internetové stránky, kde naleznete základní informace týkající se strukturálních fondů EU, jednotlivých operačních programů a dalších dotačních programů financovaných z fondů EU.

Vybrané státní dotační programy

vlajka ČR
Státní dotační programy představují další možný zdroj finančních prostředků na projektové záměry pro žadatele z České republiky.