Jste zde

DPH

Plzeňský kraj je od 1. 5. 2009 plátcem DPH

znak

Vážení, dovolujeme si Vám oznámit, že ke dni 1. 5. 2009 se Plzeňský kraj zaregistroval dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jako plátce daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu Vás žádáme, při uskutečnění zdanitelného plnění pro Plzeňský kraj počínaje tímto datem, o vystavení daňového dokladu v souladu s výše uvedeným zákonem. Pro úplnost sdělujeme pro Vás potřebné údaje: Název: Plzeňský kraj Sídlo: 306 13 Plzeň 3, Jižní Předměstí, Škroupova 1760/18 DIČ: CZ 70890366

Nový zákon o dani z přidané hodnoty - příspěvkové organizace

dph

Kromě systémových změn týkajících se uplatňování daně u tzv. vnitrounijních plnění a technických změn je provázejících, spočívajících např. ve změně struktury daňového identifikačního čísla, přináší zákon o DPH řadu dalších změn, z nichž někeré se přímo týkají, nebo mohou týkat, příspěvkových organizací.