Jste zde

Dotazy

Dotazy

Krajský živnostenský úřad Plzeňského kraje na svých webových stránkách poskytuje základní informace pro podnikatele a zároveň i zveřejňuje aktuální zprávy a statistické údaje týkající se problematiky živnostenského podnikání a podnikání v zemědělství. Aby se mohla široká veřejnost, nejen podnikatelé ale i ostatní občané (spotřebitelé, studenti atd.), zeptat na to, co je právě zajímá či s čím nejsou spokojeni, byla nově zřízena  rubrika "DOTAZY". Zde budou případné otázky, podněty či připomínky zodpovězeny či dále řešeny v rámci daných kompetencí. Dotazy lze zasílat na e-mailové adresy pracovníků KŽÚ alena.sulcova@plzensky-kraj.cz a renata.valesova@plzensky-kraj.cz.  

Upozorňujeme však na skutečnost, že tato forma komunikace nenahrazuje klasické podání jako úkon směřující vůči správnímu úřadu. To znamená, že všechna podání jsou dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, posuzována podle obsahu, nikoliv podle označení deklarovaného osobou podatele. To znamená, že například podávání žádostí či stížností podle správního řádu či podání podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, je nutno vyřizovat buď osobně, prostřednictvím  elektronické adresy úřadu  posta@plzensky-kraj.cz.

  


 

Aktualizováno dne 20.07.2017 - 10:24