Jste zde

Dotace životní prostředí

Dotační program Ochrana přírody 2019

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 2900/18 ze dne 27. 12. 2018 dotační program Ochrana přírody 2019...

Aktualizováno dne 24.01.2019 - 11:29

Dotace na ozdravná opatření proti radonu

Ministerstvo financí připravilo nový metodický postup k provedení vyhlášky č. 464/2016 Sb. o postupu při poskytování dotací na odradonování bytových domů, rodinných domů a veřejných vodovodů...

Aktualizováno dne 28.06.2018 - 08:42