Jste zde

Dotace životní prostředí

Dotace na ozdravná opatření proti radonu

Ministerstvo financí připravilo nový metodický postup k provedení vyhlášky č. 464/2016 Sb. o postupu při poskytování dotací na odradonování bytových domů, rodinných domů a veřejných vodovodů...

Aktualizováno dne 28.06.2018 - 08:42

Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 1946/18 ze dne 23. 4. 2018 Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení…

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 1580/18 ze dne 22. 1.  2018 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Dotační program Ochrana přírody 2018

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení č. 1431/17 ze dne 11. 12. 2017 dotační program Ochrana přírody 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Aktualizováno dne 12.12.2017 - 14:43