Jste zde

Doprava

Aktualizovaný Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2012 - 2016

Podle § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, jsou kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území. Plán dopravní obslužnosti území se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Aktualizováno dne 10.12.2015 - 07:52