Jste zde

Doprava

Rekonstrukce mostu v km 1,429 železniční trati Pňovany – Bezdružice

Plzeňský kraj je společně se Správou železniční dopravní cesty investorem stavební akce na opravu železničního mostu, který u obce Pňovany spojuje břehy přehrady Hracholusky.  V rámci oprav železničního mostu budou vyměněna všechna tři pole vrchní železné konstrukce mostu. Most bude opatřen lávkou pro cyklisty, která bude zavěšena ve spodní části svrchní železné konstrukce. Ve dnech 8. a 9 11.2018 došlo k výměně první části svrchní konstrukce.  K výměně je užita unikátní technologie, kdy nová železná konstrukce je připevněna na speciální pojezd (otáčedlo). Následně je dopravena nad stávají konstrukci, která je k otáčedlu připevněna. Poté je uvolněna z mostních nosníků a otočením okolo podélné osy otáčedla dojde k výměně staré konstrukce za novou.  Popsaným způsobem budou vyměněny všechny tři díly železné svrchní konstrukce mostu. Nový most bude osazen lávkou pro cyklisty a bude vybudováno napojení lávky na již existující cyklostezky.

Celkové náklady na rekonstrukci železničního mostu jsou 131 961 285,- Kč.  Plzeňský kraj se podílí na vybudování lávky pro cyklisty, a to částkou 11 890 296,-Kč. Z tohoto podílu bude 10 034 000,-Kč hrazeno z dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury.  Plzeňský kraj rovněž financuje napojení lávky na stávající cyklotrasy, a to ve výši 2 800 000,-Kč

Předpokládaný termín dokončení a předání do užívání je jaro 2019.

Aktualizováno dne 09.11.2018 - 13:50

Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Ve dnech 21. a 22. května 2018 se uskutečnilo krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů v Plzeňském kraji. Soutěž se uskutečnila v areálu 33. základní školy v Plzni a v areálu rekreačního zařízení Melchiorova Huť...

Aktualizovaný Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 - 2021

Podle § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území. Podle citovaného ustanovení zákona č. 194/2010 Sb. je cílem dopravního plánování vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Dopravní plánování vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti. 

Aktualizováno dne 25.04.2018 - 16:18

Aktualizovaný Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2012 - 2016

Podle § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, jsou kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území. Plán dopravní obslužnosti území se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Aktualizováno dne 10.12.2015 - 07:52