Jste zde

Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů

Třetí kontrolní den

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje se dne 11.9.2012 konal třetí kontrolní den projektu "Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji", část "Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů" (resp. 9. kontrolní den v rámci celého projektu) za účasti zpracovatelů DHI a.s. a Aquatest a.s.

Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů – realizační projekt

Článek informuje o postupu prací v rámci projektu „Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji“, část Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů. Rovněž obsahuje odkaz na aktualizovanou mapu Plzeňského kraje s rozmístěním jednotlivých monitorovacích zařízení včetně popisu.

Druhý kontrolní den

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje se dne 14.3.2012 konal druhý kontrolní den projektu „Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji“, část „Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů“ za účasti zpracovatelů DHI a.s. a Aquatest a.s, Českého hydrometeorologického ústavu, Povodí Vltavy s.p., Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva životního prostředí ČR.

Aktualizováno dne 11.04.2012 - 18:02