Jste zde

Dokumenty pro žadatele

Příručka pro české příjemce dotace - 5. vydání

Od 1. 7. 2012 je platné 5. vydání, které je závazné pro projektové partnery v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Součástí nového vydání této příručky je rozsáhlá aktualizace pravidel pro zadávání veřejných zakázek nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách.

Aktualizováno dne 15.01.2013 - 13:09

Příručka pro české žadatele – 4.vydání

logo
Čtvrté vydání Příručky pro české žadatele je platné pro projektové žádosti, které budou předloženy k projednání na 8. zasedání Monitorovacího výboru. Aktualizace dokumentu je platná od července 2011.

Seznam způsobilých výdajů

logo
Seznam způsobilých výdajů platný pro Program přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR-Bavorsko je k dispozici v příloze.

Stránky