Jste zde

Dokumenty EU

Nařízení Rady (ES) č. 438/2001

Nařízení stanovuje podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů.

Nařízení Rady (ES) č. 448/2001

Nařízení stanovuje podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně postupu při provádění oprav financování u pomoci poskytované v rámci strukturálních fondů.

Nařízení Rady (ES) č. 1159/2000

Nařízení o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů.

Nařízení Rady (ES) č. 1145/2003

Tímto Nařízením se mění Nařízení (ES) č. 1685/2000 upravující pravidla způsobilosti pro získání spolufinancování ze Strukturálních fondů.

Nařízení Rady (ES) č. 1685/2000

Nařízení, které stanovuje podrobná pravidla pro provádění směrnice Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy.