Jste zde

Dokumenty a stanoviska Plzeňského kraje

Sběr projektových fiší strategických projektů

Plzeňský kraj zahajuje sběr projektových fiší strategických projektů zaměřených na rozvoj inovačního prostředí v Plzeňském kraji, jejichž realizace napomůže k plnění cílů Krajské přílohy k Národní strategii inteligentní specializace ČR (RIS 3).

 

Situační zpráva o výzkumu, vývoji a inovacích v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj zpracoval novou Situační zprávu o výzkumu, vývoji a inovacích v Plzeňském kraji. Tato zpráva bude sloužit jako pracovní podklad pro jednání regionálních partnerů v rámci přípravy regionální přílohy Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky.