Jste zde

Dokumenty a stanoviska České republiky

Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky

Vláda ČR
Dne 31. 8. 2011 vláda ČR vzala Usnesením č. 650 na vědomí dokument "Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013" a národní rozvojové priority pro vymezení operačních programů pro období 2014-2020.