Jste zde

Dětské domovy Plzeňského kraje

Odkazy na webové stránky dětských domovů

Dětský domov, Horšovský Týn:                http://www.dd-horsovskytyn.cz/

Dětský domov, Kašperské Hory:              http://www.ddkasperky.cz/

Dětský domov, Nepomuk:                       http://www.ddnepomuk.cz/

Dětský domov Čtyřlístek, Planá:              http://www.ddplana.cz/

Dětský domov DOMINO, Plzeň:               http://dddomino.cz/

Dětský domov, Staňkov:                         http://www.ddstankov.cz/

Dětský domov, Tachov:                          http://ddtachov.cz/home.html

Dětské domovy Plzeňského kraje

Plzeňský kraj zřizuje 7 dětských domovů s celkovou kapacitou 290 lůžek. Všechny dětské domovy jsou rodinného typu. Děti žijí ve 37 skupinách, a ty jsou rozmístěny na 23 adresách. Každá skupina obývá samostatný, plně vybavený byt, o děti pečuje stálý tým zaměstnanců. Některé byty jsou umístěny v hlavní budově dětského domova, další fungují v blízkosti hlavní budovy nebo ve stejném městě nebo obci, některé rodinné skupiny žijí v jiném městě nebo obci.

Dětské domovy za uplynulých 15 let prošly značnou změnou. Od internátních zařízení se postupně transformovaly do domovů rodinného typu. Bohužel, zejména pod vlivem médií, jsou často vnímány jako sankční zařízení. Bylo by dobré změnit náhled veřejnosti na dětské domovy jako na zařízení, která pomáhají rodinám a dětem s řešením problémových situací.

V dětských domovech jsou umístěny děti zpravidla od 3 let věku.  Mladí lidé, kteří se připravují na budoucí povolání, mohou zůstat v dětském domově po celou dobu studia, nejdéle však do 26 let věku. V dětských domovech žijí i nezletilé matky společně se svými dětmi. Připravují se na budoucí povolání a zároveň se za pomoci tet starají o své malé děti, takže po odchodu z dětského domova jsou schopny o své děti nadále řádně pečovat.

Sourozenci žijí v jedné rodinné skupině, pokud je to možné. Děti pomáhají tetám a strejdům s vedením domácnosti, jak je tomu v běžných rodinách a řeší stejné problémy tak, jako jejich vrstevníci (pomoc s úklidem, nákupy, vařením, praním prádla apod.; řeší vztahy s vrstevníky, školní problémy, lásky atd.).

V dětských domovech našeho kraje žije nejvíce dětí, které plní povinnou školní docházku. Hodně dětí navštěvuje střední školy. Dětí předškolního věku je nejméně a několik z nich žije v domově zároveň se svojí matkou, která se připravuje na budoucí povolání. Každý rok ukončí několik dětí střední školy, dětské domovy však opustili i absolventi vyšších odborných škol i vysokých škol...