Jste zde

Datové schránky

Pomoc Plzeňského kraje při zavádění datových schránek

Datové schránky

Při zavádění datových schránek nabídl Plzeňský kraj pomoc nejen krajem zřizovaným organizacím, ale i obcím a organizacím, které obce zřizují. Hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová proto oslovila dopisem starosty obcí a ředitele organizací v němž upřesňuje, jak mohou nabízenou pomoc využít.

Plzeňským krajem bylo doporučeno použivání spisové služby a nabídnuta možnost využití IS VIRTUOS, který obsahuje elektronickou spisovou službu, elektronickou úření desku, elektronickou podatelnu, elektronické formuláře či elektronické životní situace. Informace o tomto projektu lze získat na stránkách www.evirtuos.cz. Zájemci si mohou o provozování tohoto systému požádat na adrese info@evirtuos.cz.

Plné znění dokumentů, který byly zaslány obcím a organizacím naleznete níže v příloze.

Obce

  • dopis hejtmanky
  • nabídka spisové služby v rámci IS VIRTUOS

    Zřizované organizace

  • dopis hejtmanky
  • nabídka spisové služby v rámci IS VIRTUOS
  • usnesení rady Plzeňského kraje