Jste zde

CRM, JRF, průvodce podnikáním

Centrální registrační místa (CRM) a jednotný registrační formulář (JRF)

Centrální registrační místa (CRM) působí při obecních živnostenských úřadech po celé ČR. Prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) je zde možné učinit společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi a dalšími podáními vůči živnostenskému úřadu též registrace, resp. přihlášky a hlášení vůči příslušným níže uvedeným orgánům veřejné správy.

Aktualizováno dne 20.07.2017 - 10:20

Formuláře pro podnikatele na jednom místě

Ministerstvo průmyslu a obchodu shromáždilo formuláře potřebné pro podnikatele a uveřejnilo je na portálu BusinessInfo.cz s cílem snížit administrativní zátěž a ušetřit podnikatelským subjektům čas i peníze

Integrace cizinců - informace pro podnikající zahraniční fyzické osoby

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo v rámci integrace cizinců projekt "Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky", který má sloužit pro informaci a bližší orientaci cizinců na úseku živnostenského podnikání.

Aktualizováno dne 29.02.2012 - 10:47

Vydávání osvědčení MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) začalo vydávat doklad fyzickým osobám, které hodlají v jiném členském státě Evropské unie vykonávat regulovanou činnost, která je živností a kterou jsou oprávněny vykonávat v České republice.

Aktualizováno dne 22.02.2012 - 12:37