Jste zde

Archeologická památková péče

Oprávněné organizace

Oprávněnou organizací se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem povolení Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů a zároveň uzavřela dohodu s Akademií věd o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů (viz § 21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

Kompletní seznam všech oprávněných organizací naleznete na stránkách Archeologického ústavu Akademie věd ČR http://www.arup.cas.cz/?cat=640.

 

 

Aktualizováno dne 03.05.2017 - 15:47