Jste zde

Analýza rizik - lokality v PK

Analýza rizik pro vybrané lokality v Plzeňském kraji

 

Analýza rizik pro vybrané lokality v Plzeňském kraji

Cílem projektu financovaného z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí 2007 – 2013, prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, primární oblasti podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží, bylo vypracování analýzy rizik zpracované po provedeném průzkumu vybraných kontaminovaných míst v Plzeňském kraji (Zruč – Senec, Kaznějov, Koloveč, Plzeň – Slovany, Stříbro) s cílem odvrácení významného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace nebezpečných, zvlášť nebezpečných látek a jiných závadných látek jako důsledků lidské činnosti, z důvodu snížení znečištění podzemních vod.

Stav projektu: ukončený
Ukončení udržitelnosti projektu: 25. 3. 2016
Ukončení realizace projektu: 25. 3. 2011
Celkové náklady projektu: 7 176 988 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 7 176 988 Kč
Výše podpory:  6 459 289,20 Kč

 

Aktualizováno dne 30.07.2019 - 12:07