Jste zde

Aktuální výzvy OPZ, IROP

Rozvoj služeb zaměstnanosti

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti.

Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Specifickým cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.